Voorwaarden

Wij werken met een eenvoudige voorwaarden hierdoor zorgen we voor een transparant aanbod en heldere spelregels:

 • U betaald slechts 30,00 euro per maand via een automatische incasso.

Wat krijgt u daar voor?

 • U krijgt een goed en deugdelijk apparaat dat het kalk aan uw woning ontneemt.
 • De jaarlijkse onderhoudskosten komen voor onze rekening.
 • Het zout dat in het apparaat moet (dit gebeurt door de klant zelf en op tijd zodat het apparaat naar behoren zijn werk kan doen) is inbegrepen.
 • Wanneer het apparaat niet werkt kunt u bellen met Kooijmans Kalkvrij. Wij zorgen er dan voor dat het apparaat gerepareerd of waar nodig vervangen wordt.
 • U kunt uw contract maandelijks opzeggen.
 • In geval van opzegging door huurder voor het einde van de huur overeenkomst is huurder aan de verhuurder de navolgende vergoeding verschuldigd:
  Bij Opzegging in jaar 1 en 2 € 250,00
  Bij Opzegging in jaar 3 t/m 6 € 150,00
  Bij Opzegging na jaar 6 € 100,00
 •  Het apparaat blijft ten allen tijde van Kooijmans Kalkvrij tot dat de huur overeenkomst van  8 jaar is verstreken.
 • In geval van verhuizing kunnen wij het apparaat met u mee verhuizen.
  Dit dient u het liefst 1 maand van tevoren aan te geven dit in verband met onze planning.
 • De kosten voor het verhuizen bedragen € 150,- (verhuizvergoeding) binnen  een straal van 25 km om Bedum. Mocht u verder dan 25 km buiten Bedum gaan wonen rekenen wij een eenmalige vergoeding van (€ 0,28 per km ) die wij u hiervoor in rekening te brengen.
 • Als gevolg van niet betalen zijn wij genoodzaakt het apparaat te verwijderen uit de woning. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.